PRAVIDLA PRO ZÁKAZNÍKY

Pravidla pro návštěvníky
Kavárny Kočičí Praha

  1. Se vstupem do kavárny se návštěvník zavazuje dodržovat Pravidla pro návštěvníky Kavárna Kočičí Praha, které jsou k nahlédnutí u zaměstnanců či v kočičích knihách na každém stole. V případě nedodržení těchto pravidel může být návštěvník vyloučen z prostor kavárny.
  2. Každý návštěvník vstupuje do kavárny na vlastní zodpovědnost a nebezpečí.
  3. Každý návštěvník vstupuje do kavárny na vlastní zodpovědnost a bere tak na vědomí, že v kavárně se volně pohybují kočky, a zákazník tak může pocítit následky související s touto skutečností (těhotné ženy, rodiče s dětmi, alergici apod.).
  4. Všichni rodiče jsou zodpovědní za své děti, jak z hlediska zdraví, tak z hlediska chování svých dětí. Každé dítě do 15 let může vstoupit do kavárny pouze s dospělým doprovodem a to maximálně v počtu 2 děti na 1 dospělého.

Pravidla pro jednání s kočkami

Pravidla pro rodiče a děti